1.  Contact met de Speelkriebel

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn.
Hieronder vind je onze contactgegevens.

 • Adres kleuterschool “De Speelkriebel” en de “Kleine Speelkriebel”:

Jozef-Pierrestraat 104, 3010 Kessel-Lo
Telefoon: 016/ 25 18 53
e-mail: directie@speelkriebel.be

 • Adres vestigingsplaats “Grote Speelkriebel”

Patroonschapstraat 5, 3010 Kessel-Lo
Telefoon: 0490/118 516

 • Directeur:

Naam:             Lieve Segers
Telefoon:          016/25 18 53

- Buiten de schooluren is de directeur ook te bereiken:
Telefoon:         

e-mail: directie@speelkriebel.be

 • Secretariaat:

naam:             Brit Wellens  (administratief medewerker)
telefoon:         016/25 18 53
e-mail: administratie@speelkriebel.be

 • Beleidsmedewerker:

naam:             Kris Meneve
telefoon:         016/ 25 18 53
e-mail:            secretariaat@speelkriebel.be

 • Boekhouding: 

Naam:             An De Groef

 

2.  Schoolstructuur:

 • Leerkrachtenteam:


Graadklassen (instappers en eerste kleuterklas): Sanne Smets, Silke Wuyts, Klaartje Tollenaere, Innes Serré, Hilde Wagner
Tweede kleuterklas: Charlotte Vandenweyer (wordt tijdens zwangerschapsverlof vervangen door Phaedra De Potter en Anthonia Belmans), Francisca Vercruysse, Annick Leys
Derde kleuterklas: Lies Boogaerts, Nele Van Gaveren, Liesbeth Cerneels
Turnleerkracht: Sara Herbots
Zorgleerkrachten: Mieke Degroote, Astrid Tombeur en Sandra Pelgrims
Ambulante leerkracht : Sarina Mertens
Lerarenplatform :
Kinderverzorgster : Wendy Rummens
ICT coördinator : Bram Gutschoven

Secretariaat : Brit Wellens
Beleidsondersteuner en aanvangsbegeleiding : Kris Meneve
Onderhoudspersoneel : Nawros Ali
Verantwoordelijken opvang : Ellen Princen

 • Scholengemeenschap:

Naam: Scholengemeenschap Plus

 • Schoolbestuur:

Voorzitter: Roger Haest
0476/468277

 • Coördinerend directeur: Veerle Amter

Telefoon:               0486/274 801
e-mail:                   Codi.KSK@gmail.com

3.  Organisatie van de Speelkriebel

Hier vind je praktische informatie over onze school.

 • SCHOOLUREN:

De school is open van 7u tot 18 u.
In de kleine speelkriebel worden de kleuters (samen met hun ouders) in de klas door hun juf onthaald vanaf 8.25u.
In de grote speelkriebel worden de kleuters opgevangen op de speelplaats vanaf 8.00 u. Na het belsignaal van 8.30 gaan zij met hun rij naar binnen.
De klasactiviteiten starten effectief om 8.35u.
De middagpauze is van 12.10u tot 13.20u.
De schooldag eindigt om 15.20u.

 • OPVANG:

Wij organiseren voor-en naschoolse en middagopvang.

Voor-en naschools :
uren: 07.00u tot 8.25u en 15.30u tot 18.00u. Op woensdag is opvang van 12.10 tot 16.00. Inschrijven kan via het opvangformulier dat verdeeld wordt via de juf
Plaats: Jozef-Pierrestraat 104 (turnzaal)
De kleuters van de grote speelkriebel worden na school (15.20u) door een leerkracht naar de opvang gebracht.
Vergoeding: € 0,45 per begonnen kwartier
Verantwoordelijke: Frieda Vandenborcht en Ellen Princen

Middagopvang:
uren:
12.10u tot 13.20u
Plaats: in de klaslokalen en op de speelplaats
Vergoeding: geen
Verantwoordelijke: de leerkrachten nemen dit toezicht op zich.
Indien u in de mogelijkheid bent, vragen wij om uw kind tijdens de middagpauze thuis te laten eten. Vooral voor de jongste kleuters is een klasdag al druk genoeg.

 

4.  Vakanties en vrije dagen:

 • VAKANTIES:
  • Herfstvakantie: 26 oktober 2019  tot en met 3 november 2019
  • Kerstvakantie: 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020
  • Krokusvakantie: 22 februari 2020 tot en met 1 maart 2020
  • Paasvakantie: 4 april 2020 tot en met 19 april 2020
  • Zomervakantie: vangt aan op maandag 1 juli 2020
 • VRIJE DAGEN:
  • 7 oktober 2019 (facultatief verlof)
  • 11 november 2019
  • 31 januari 2020 (facultatief verlof)
  • 1 mei 2020
  • 21 mei 2020  (O.-H.-Hemelvaart)
  • 22 mei 2020 (brugdag)
  • 1 juni 2020 (Pinkstermaandag)
 • PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN:
  • 18 september 2019 zorgdag
  • 16 oktober 2019
  • 30 januari 2020
  • 18 maart 2020

5.  Samenwerking:

Met de ouders:

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij heel belangrijk. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten (zie engagementsverklaring). Ook bij de leden van de ouderraad en schoolraad kan je steeds terecht.

Ouderraad:

Voorzitter:            Maarten Janssens
Contact:               mail:  or@speelkriebel.be
Tel. :                    0497/432789

Schoolraad:

Voorzitter:            Jonas De Troy
Contact:               schoolraad@outlook.be
Oudergeleding:     Lore Leempoels en Jonas De Troy
Personeelsgeleding: Anthonia Belmans en Annick Leys
Lokale gemeenschap:

Met externen:

De Speelkriebel werkt samen met het CLB (centrum voor Leerlingenbegeleiding):

Adres:

Centrum voor Leerlingenbegeleiding Leuven (VCLB)

 

Karel van Lotharingenstraat 5 , 3000 Leuven

 

Tel.

016/ 28 24 00

Website:

www.vclb.be

 

Contactpersoon:

Annelies Devroey  (ankerfiguur van onze school).

 

 

Verpleegkundige: Sien Van Ginderdeuren

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheid van je kind (zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Nuttig adres:

LOP: Lokaal overlegplatvorm
Contactpersoon: Barbara Janssens
Adres:  E. Mathieustraat 30, 3000 Leuven.