Welkom op de pagina van de Ouderraad van de Speelkriebel

Waar gaan we voor?

De ouderraad wil:

 • De school steunen
 • een hechte groep zijn, waar plezier en een ontspannen sfeer niet ontbreken.
 • Een kanaal vormen voor ouders onderling
 • Een brug tussen ouders en de school, in onderling overleg en met wederzijds respect en vertrouwen.
 • Een communicatie kanaal zijn
 • Een link zijn tussen de ouders en de schoolraad (beleidszaken)
 • Een denktank zijn voor de school, op vraag van de school (aan de hand van thema’s die de school ons aanrijkt)
 • open zijn voor iedereen
 • Toegankelijk zijn voor alle ouders

Dit alles met het doel om samen te ‘werken’ aan de toekomst van “onze” kinderen, in overleg en communicatie, met wederzijds respect en vertrouwen!

Hoe werken we?

Sinds schooljaar (2016-2017) is de structuur van de ouderraad aangepast. Waar we vroeger 6 a 7 vergaderingen hadden met de grote groep (alle leden, de vertegenwoordigers van de werkgroepen, de afvaardiging van de school en de kern van de ouderraad) hebben we nu slechts 3 vergaderingen in grote groep.

Tijdens deze vergaderingen is een centraal thema de rode draad van de vergadering.  De bedoeling hierbij is om waardevolle input aan de school te geven op basis van een denkkader dat de school ons op voorhand gegeven heeft. De school heeft dan volledige keuze vrijheid om te kijken hoe ze deze input gebruiken.

Buiten deze ‘grote’ vergaderingen zijn er een 7-tal kernvergaderingen die het dagelijks beheer van de ouderraad bekijken, de werkgroepen coordineren en op regelmatige tijdstippen verslag uitbrengen. De kern vergaderingen worden bijgewoond door de kern van de ouderraad, de vertegenwoordigers van de school en eventuele gasten.

De bedoeling is om op een zo efficient mogelijke manier zoveel mogelijk mensen te informeren over het dagelijkse reilen en zeilen binnen de ouderraad en toch een maximale kans te bieden om mee input te leveren voor school relevante thema’s.

 

Overzicht van de kern & werkgroepen:

Kern

Functie Naam Mail
Voorzitter Maarten Janssens or@speelkriebel.be
Ondervoorzitter    
Secretaris 1    
Secretaris 2    
Freelance 1    
Freelance 2    
Penningmeester 1    
Penningmeester 2    

 

Hoe zijn we samengesteld?

De ouderraad is de officiële vertegenwoordiger van alle ouders van de kleuters van onze kleuterschool. (conform het participatiedecreet van 2 april 2004)

De minimum bezetting is 3 mensen.
Elk jaar wordt een een kernraad verkozen en voorgesteld op de vergaderingen van de Ouderraad.
De kern bestaat uit:

 • Een voorzitter
 • ondervoorzitter
 • Penningmeester (2 personen)
 • secretaris (2 personen)

Iedereen kan zich kandidaat stellen om toe te treden tot de kern van de ouderraad en kan op eender welk moment / ogenblik zijn engagement stoppen. Wanneer een ouder geen kleuters meer heeft in de kleuterschool wordt het engagement automatisch gestopt. Op het einde van een werkjaar wordt de kern voor het volgende schooljaar bekend gemaakt.
Interesse? Mail naar voorzitter [at] speelkriebel [dot] be

Naast de kern bestaat de ouderraad uit een grote groep van mensen die aangesloten zijn bij de ouderraad en die zich engageren in 1 of meerdere werkgroepen (andere naan aub) en/of die mee willen nadenken over verschillende school gerelateerde thema’s.
Interesse? Mail naar or [at] speelkriebel [dot] be

Interesse?

Zin om mee te doen? Fijn!
Je kan je informeren en aansluiten via de volgende kanalen:

·        Je spreekt iemand van de OR aan

·        Je stuurt een email naar or [at] speelkriebel [dot] be