Informatie en ict zijn noodzakelijk in de ondersteuning van het onderwijs. Denken we maar aan  de  leerlingadministratie- en  leerlingvolgsystemen,  agenda- en rapportprogramma’s, oefen- en toetssystemen....  Vaak verwerken  deze geautomatiseerde systemen persoonsgegevens (van leerlingen, ouders, lesgevers...) en is de privacywetgeving (AVG) hierop van toepassing.

Deze informatieverwerking en het gebruik van ict brengen risico’s met zich mee. Denken we bijvoorbeeld maar aan een cyberaanval waarbij de gegevens versleuteld worden, een vergissing waardoor gegevens onherroepelijk gewist zijn, de natuur (bijv. overstroming of brand),  et  cetera.  Het  niet  beschikbaar  zijn  van  ict,  incorrecte  administraties  en  het uitlekken  van  gegevens  kan  leiden  tot  inbreuken  op  het  geven  van  onderwijs  en  het vertrouwen in onze school.

Deze  bedreigingen  maken  het  noodzakelijk om adequate maatregelen te nemen op  het gebied van informatieveiligheid en privacy (IVP) om de risico’s die gepaard gaan met deze bedreigingen tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Om dit structureel aan te pakken is het noodzakelijk dat we een duidelijk beleid opstellen waarin we duidelijk maken waar het  om  gaat,  een  doel  stellen  en  de  manier(en)  vastleggen  waarop  we  dit  doel  willen bereiken.

Dit volledige beleid kan u volledig nalezen via onderstaande link.

Privacybeleid